Verdigrunnlag

Jeg er en personlig kristen og driver firmaet mitt med en kristen profil. Det betyr ikke at du eller dere må være kristne. Jeg vil også gjerne samtale med deg som har et annet livssyn enn meg.

Mange opplever at det er essensielt at veilederen eller terapeuten har innsikt i hvordan livet påvirkes av troen. Jeg liker å  jobbe med mennesker generelt, og er ikke redd for å gå inn i vanskelige etiske dilemmaer mennesker kan komme opp i.