Metoder

Når du kommer til første samtale snakker vi litt om hva du tror du trenger, og om hva du ønsker å fokusere på. Jeg er utdannet både sosionom og gestaltterapeut, og har lang erfaring i å snakke med mennesker om de vanskelige tingene i livet.

Jeg tror på at du har ressurser tilgjengelig i deg. Jeg tror på at du og jeg sammen kan finne frem til hvordan du kan få det bedre.

Gestaltterapi er en relasjonsterapi hvor terapeuten er tydelig og deltagende i det som klienten kommer med. Det betyr at jeg engasjerer meg i det du kommer med, og at du kan regne med at jeg vil dele hva som skjer med meg i møte med deg.

Noen ganger vil vi kunne bruke kreative eksperimenter for å gjøre ting enda tydeligere, men bare hvis du selv vil.

Bestill time eller ta kontakt for mer informasjon