Livsmotgrupper

Hvordan få mer mot på livet?

Brosjyre Livsmotgrupper

Hva er Livsmot?

Å ha livsmot, vil si at vi har mot og initiativ til å leve på en måte som gjør oss til deltagere og aktive bidragsytere i livet vårt. Når vi mangler livsmot kjenner vi oss motløse, eller vi sliter med negative tanker og følelser som tar alt for mye plass i livet.

Hva er målsetningen?

Alle som deltar i gruppen vil få økt innsikt i hva som kan gi mer mot på livet.

Hvem kan delta?

• Du som ønsker en forandring i livet.
• Du som vil ha hjelp til å ta nye skritt.
• Du som opplever livet som fargeløst og monotont.
• Du som har vært innom psykiatrien, eller annen behandling.

Gruppesamlingene

En Livsmotgruppe består av åtte samlinger hvor man går igjennom ulike temaer. Gruppesamlingene ledes av kompetente gruppeledere som følger gruppen gjennom hele opplegget. Ei gruppe vil ha inntil seks deltakere pluss gruppeledere.

Temaene for gruppesamlingene er:
• Dag 1: Presentasjon, bli kjent.
• Dag 2: Hva betyr noe, hva gir mening?
• Dag 3: Livsmot og håp
• Dag 4: Drømmer og forventninger
• Dag 5: Hva hindrer meg?
• Dag 6: Tro og tvil
• Dag 7: Mot – tørre å våge
• Dag 8: Veien videre – om nettverk og strenger å spille på

Bakgrunn

Opplegget for Livsmotgruppene er utarbeidet av Elin Bø, utdannet barnevernspedagog, Debbie Birkeland utdannet førskolelærer med videreutdanning i blant annet veiledning og diakoni, Anne Wenche Hellem utdannet pastor og veileder og Marianne H. Fladen utdannet sosionom og gestaltterapeut.

Ønsker du å delta i en Livsmotgruppe?

Dersom du ønsker å delta i en Livsmotgruppe, eller i første omgang få litt mer informasjon, er du velkommen til å ta kontakt.