Om

Kristen sjelesorg og veiledningstjeneste er et enkeltpersonforetak som tilbyr samtaler og terapi til mennesker i ulike livssituasjoner. Innehaver er Marianne H. Fladen, sosionom og  gestaltterapeut. Kontoret er lokalisert i Holbergsgate 15 i Sandnes.